Toelichting

G

Kwaliteit

Aansluitend aan de doelen van het landelijke actieplan Groene Vrijwilligers 2019-2021 is via Stichtings Landschapsbeheer Zeeland een professionaliseringslag gemaakt in het ondersteunen van vrijwilligers. Ook in het jaarplan van het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur van 2019 is al vooruitgelopen op het landelijke actieplan.