Toelichting

G

Kwaliteit

Hier is een blijvende inzet voor. In 2019 is het voorzitterschap van het gebedsoverleg Zuidwestelijke Delta overgegaan naar Noord-Brabant.