Toelichting

G

Kwaliteit

De schadevergoedingen lopen via BIJ12 die voor alle provincies de schadeverzoeken afhandelt. Voor schadebestrijding is, naast de reguliere aanpak, een aanvang gemaakt met een gebiedsgerichte aanpak van Brandganzen in Zeeuws-Vlaanderen die in 2020 verder vorm krijgt.