Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 zijn niet, zoals in voorgaande jaren, regiobijeenkomsten georganiseerd in het landelijke kader van Waterbeschikbaarheid. Wel zijn verschillende bijeenkomsten van de ZLTO bezocht waar versterking van de zoetwatersituatie centraal stond en dezelfde thematiek dus geagendeerd was. Dat is meerdere keren gebeurd in het kader van uitvoeringsactiviteit, zoals monitoring door boeren van het zoutgehalte van de sloten op Schouwen-Duiveland en rondom de subsidieregeling die is benoemd onder het punt van de Proeftuin Zoet Water. Naar de doelstelling geredeneerd is er een frequente uitwisseling met belanghebbenden en dat bovendien in een intensieve samenwerking met het waterschap.