Toelichting

O

Kwaliteit

De Zeeuwse grondwatervoorraden, te beschouwen als geborgen historische neerslag, vormen een regionale zoetwatervoorraad. De onttrekking ervan is gereglementeerd, maar soepel van aard. De handhaving is beperkt. Lange tijd was dat geen probleem, omdat er weinig interesse in het water bestond, maar de afgelopen jaren is het aantal onttrekkingsbronnen enorm toegenomen. De droge zomers hebben geleid tot aanzienlijke extra onttrekkingen. De precieze omvang daarvan is helaas niet goed te bepalen, maar in het veld bestaat de overtuiging dat de zoete grondwatervoorraden de afgelopen jaren zijn verminderd. De herziening van het onttrekkingsbeleid ligt primair bij het waterschap, maar dat overlegt daarover regelmatig met de provincie. Het gevoel van urgentie over de noodzaak tot herziening lijkt bij de provincie wel wat hoger dan bij het waterschap.