• Aan de hand van concessiebeheertool Connexxion aansturen op een vraaggerichte invulling van de concessie van voldoende kwaliteit
    • Verbeteren kwaliteit haltevoorzieningen (uitvoering nieuwe subsidieregeling)
    • Verbeterplan voor lopende concessie realiseren (duurzame bussen, meer scholierenvervoer, nieuw betaalsysteem)Toelichting

G

Kwaliteit

Vraaggerichte invulling concessie: de beheertool is afgerond; Connexxion moet nog data leveren voor de beoordeling van de vraaggerichtheid.

Kwaliteit haltevoorzieningen: nieuwe subsidieregeling is opgezet en geïmplementeerd. Gemeenten hebben nog tot 1 juli 2020 om de halten toegankelijk te maken.

Verbeterplan haltetaxi: is uitgevoerd. Het lijnennet is uitgebreid en er is een extra communicatieslag geweest.