Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen het landelijk Bestuurlijk Platform Visserijoverheden geven we voortdurende aandacht aan de dossiers Brexit, aanlandplicht, pulsvisserij en ruimtegebruik Noordzee. Dit doen we onder andere door overleg op Rijks- en Europees niveau.