Toelichting

O

Kwaliteit

De Passende Beoordelingen waaruit moet blijken wat qua draagkracht van de Natura2000 gebieden aan activiteiten mogelijk is zijn in een afrondende fase. Voor evenementen gaat het niet om een Passende Beoordeling maar ligt een afwegingskader voor de hand. In 2020 zullen voor zover mogelijk of relevant de uitkomsten worden verwerkt in beleidsregels.