Toelichting

G

Kwaliteit

Aan het Schelde Safety Network is in het kader van de subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling een haalbaarheidsstudie gestart naar een kennis- en onderzoekscentrum met als focus safety vraagstukken van industrie en safety. In de haalbaarheidsstudie worden ook de mogelijkheden voor het (hoger en academisch) onderwijs in Zeeland verkend, met daarbij ook de samenwerking op dit terrein met kennisinstituten in Gent en Antwerpen.  De haalbaarheidsstudie wordt begin 2020 afgerond.

Tevens is het project KICIS vanuit het programma OP Zuid gehonoreerd om te starten per 1 januari 2020. KICIS is als fieldlab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen, te beginnen met onderzoeken en testen op welke manieren de  grootschalige toepassing van waterstof in de industrie de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners voor het in stand houden van het huidige veiligheidsniveau verandert en inzicht hierin biedt.