Toelichting

O

Kwaliteit

De Beleidscyclus Big Eight VTH+S is in 2019 gevolgd. De dienstverleningsovereenkomsten/jaarplannen 2019 met DCMR en RUD zijn gesloten. En er is gewerkt aan het opstellen van de jaarplannen 2020 met beide omgevingsdiensten. Wegens personeelstekort is de Gedragsregel publicatie handhavingsinformatie in 2019 niet aangepast.  Met de RUD en de DCMR worden nadere afspraken gemaakt over welke zaken wanneer bij de Provincie worden gemeld. Er is in 2019 toegezien op veilige zwemlocaties. De RUD Zeeland heeft een aantal bodemsaneringen in 2019 uitgevoerd. Het relatiebeheer met gemeenten over ruimtelijke plannen heeft in 2019 plaats gevonden.