Toelichting

G

Kwaliteit

De 8e ronde PIW is succesvol uitgevoerd. Er zijn 38 aanvragen ingediend die voldoen aan de randvoorwaarden. In totaal is hiermee € 1.520.000 subsidie aangevraagd. Omdat er € 1.000.000 beschikbaar was is aan de 29 best scorende projecten subsidie toegekend.   In totaal verdwijnen er 25 incourante particuliere woningen en 202 sociale huurwoningen, en komen er 9 particuliere woningen en 162 sociale huurwoningen voor terug die wèl energiezuinig en vaak levensloopbestendig zijn.In de afgelopen periode hebben 4 aanvragers in overleg hun aanvraag ingetrokken. De panden werden niet volledig gesloopt, één woning had een te hoge WOZ-waarde en een monumentenpand werd gerenoveerd (in plaats van sloop en nieuwbouw).

Daarnaast zijn er 7 subsidieaanvragen afgewezen, omdat de projecten na doorvragen en/of bezoek niet aan de randvoorwaarden voldoen.

Uiteindelijk bleek dat er 38 subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de randvoorwaarden en waarvan de aanvragers hun aanvraag niet hebben ingetrokken. Vervolgens is een rangorde van projecten gemaakt op basis van de totaalscore van de toegekende punten. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag van de 38 subsidieaanvragen is € 1.520.000,--. Dit overschrijdt het totaal beschikbare subsidieplafond van € 1.000.000,--, waardoor 9 projecten niet gehonoreerd kunnen worden die wel voldoen aan de randvoorwaarden.

e 29 projecten die voldoen aan de randvoorwaarden en voldoende punten hebben gescoord om voor subsidie in aanmerking te komen hebben de volgende kenmerken:

Bij 5 projecten is sprake van een samenvoeging van twee woningen, waarbij één van de twee doorgaans sterk verouderd of verpauperd is.

Bij 10 projecten is sprake van sloop en niet meer terugbouwen van particuliere woningen, in totaal gaat het om 14 woningen.

Bij 8 projecten gaat het om de sloop van incourante particuliere woningen (vaak verkrot) en de terugbouw van een toekomstbestendige woning (vaak levensloopbestendig en zeer energiezuinig of energieneutraal)

Bij 6 projecten is er sprake van het slopen van in totaal 202 sociale huurwoningen en het  terugbouwen van 162 veelal levensloopbestendige en energieneutrale sociale huurwoningen.

Per saldo worden 16 incourante particuliere woningen en 40 sociale huurwoningen uit de markt genomen.

die voldoen aan de randvoorwaarden en waarvan de aanvragers hun aanvraag niet hebben ingetrokken. Vervolgens is een rangorde van projecten gemaakt op basis van de totaalscore van de toegekende punten. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag van de 38 subsidieaanvragen is € 1.520.000,--. Dit overschrijdt het totaal beschikbare subsidieplafond van € 1.000.000,--, waardoor 9 projecten niet gehonoreerd kunnen worden die wel voldoen aan de randvoorwaarden.

e 29 projecten die voldoen aan de randvoorwaarden en voldoende punten hebben gescoord om voor subsidie in aanmerking te komen hebben de volgende kenmerken:

Bij 5 projecten is sprake van een samenvoeging van twee woningen, waarbij één van de twee doorgaans sterk verouderd of verpauperd is.

Bij 10 projecten is sprake van sloop en niet meer terugbouwen van particuliere woningen, in totaal gaat het om 14 woningen.

Bij 8 projecten gaat het om de sloop van incourante particuliere woningen (vaak verkrot) en de terugbouw van een toekomstbestendige woning (vaak levensloopbestendig en zeer energiezuinig of energieneutraal)

Bij 6 projecten is er sprake van het slopen van in totaal 202 sociale huurwoningen en het  terugbouwen van 162 veelal levensloopbestendige en energieneutrale sociale huurwoningen.

Per saldo worden 16 incourante particuliere woningen en 40 sociale huurwoningen uit de markt genomen.

Uiteindelijk bleek dat er 38 subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de randvoorwaarden Uiteindelijk bleek dat er 38 subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de randvoorwaarden

ij 5 projecten is sprake van een samenvoeging van twee woningen, waarbij één van de twee doorgaans sterk verouderd of verpauperd is.

Bij 10 projecten is sprake van sloop en niet meer terugbouwen van particuliere woningen, in totaal gaat het om 14 woningen.

Bij 8 projecten gaat het om de sloop van incourante particuliere woningen (vaak verkrot) en de terugbouw van een toekomstbestendige woning (vaak levensloopbestendig en zeer energiezuinig of energieneutraal)

Bij 6 projecten is er sprake van het slopen van in totaal 202 sociale huurwoningen en het  terugbouwen van 162 veelal levensloopbestendige en energieneutrale sociale huurwoningen.

Per saldo worden 16 incourante particuliere woningen en 40 sociale huurwoningen uit de markt genomen.

Uiteindelijk bleek dat er 38 subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de randvoorwaarden en waarvan de aanvragers hun aanvraag niet hebben ingetrokken. Vervolgens is een rangorde van projecten gemaakt op basis van de totaalscore van de toegekende punten. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag van de 38 subsidieaanvragen is € 1.520.000,--. Dit overschrijdt het totaal beschikbare subsidieplafond van € 1.000.000,--, waardoor 9 projecten niet gehonoreerd kunnen worden die wel voldoen aan de randvoorwaarden.

Uiteindelijk bleek dat er 38 subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de randvoorwaarden en waarvan de aanvragers hun aanvraag niet hebben ingetrokken. Vervolgens is een rangorde van projecten gemaakt op basis van de totaalscore van de toegekende punten. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag van de 38 subsidieaanvragen is € 1.520.000,--. Dit overschrijdt het totaal beschikbare subsidieplafond van € 1.000.000,--, waardoor 9 projecten niet gehonoreerd kunnen worden die wel voldoen aan de randvoorwaarden.