Toelichting

G

Kwaliteit

De natte regionale waterkeringen zijn genormeerd, aangewezen en vastgelegd in het Omgevingsplan 2018. Het normeren, aanwijzen en vastleggen van de droge regionale waterkeringen vindt plaats in de Zeeuwse Omgevingsvisie