Toelichting

O

Kwaliteit

Er is vanuit de Regio Deal subsidie verleend aan Bouwend Zeeland voor de training van installateurs in nieuwe duurzame technieken. De website van Energiek Zeeland, waar in 2018 vanuit de regio deal subside is verleend, is in 2019 online gegaan. Voor de inzet van duurzaamheidsleningen is een verkenning uitgevoerd naar de verschillende methoden om deze leningen in te zetten. Op basis hiervan wordt in 2020 een duurzaamheidslening opgezet.