Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) omvat een overzicht van infraprojecten  waarvoor:

 1. Al krediet is verleend en waar wordt gewerkt aan de (voorbereiding van) de uitvoering.
 2. Een kredietaanvraag is voorzien voor de voorjaarsconferentie 2023.
 3. Een kredietaanvraag is voorzien op een later moment ('doorkijk').
 4. PM-posten: projecten waarvoor nog geen bedrag is ingeschat (onderzoek- en studiefase).

Ad. 1: Gewerkt wordt aan de voorbereiding voor uitvoering van de volgende  projecten: 

 • N290 Rotonde Othene
 • N689 Traverse Kuitaart
 • N252 Rotonde Dow
 • N659 Rotonde Speelmansplaten / Oesterdam
 • N257 Rehabilitatie Philipsdam
 • N664 Herinrichting ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen
 • N666 Rotonde Baarlandsezandweg inclusief saneren aansluiting
 • N286 Landbouwroute Poortvliet
 • N290 Rotonde Oude Zoutdijk
 • N288 Rotonde Valkenisseweg

Ad. 2: Voor de voorjaarsconferentie 2023 is een kredietaanvraag voorzien voor de aanleg snelfietsroute Terneuzen-Zelzate en de aanleg randweg Oud-Vossemeer N656.

Ad. 3: Voor toekomstige projecten is nog geen definitieve keuze gemaakt. Op dit moment wordt met name gedacht aan de volgende projecten:

 • N667; herinrichting gecombineerd met groot onderhoud, waarbij de functie van de weg wordt afgewaardeerd naar een weg met een maximum snelheid van 60 km/uur en waarbij kruispunten veiliger worden ingericht.
 • N689; weghalen van het viaduct en op- en afritten en  deze vervangen door een rotonde.
 • N666; herinrichting entree Kapelle.
 • N665/N666; het maken van een veilige fietsoversteek. 

Ad. 4: Tot slot zijn er de projecten die nog in de studiefase zitten.  Daarvan weten we nog niet wat het kost. Vaak betreft een aantal projecten waarbij we in een gebied samen werken met andere wegbeheerders zoals de gemeente en het waterschap. 

In 2023 en volgende jaren zal ook nadrukkelijk naar de programmering van het MIZ worden gekeken in relatie tot beschikbare capaciteit, maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, stikstof) en financiële middelen. Uitgangspunten daarbij is dat bij nieuwe investeringen zo veel als mogelijk  in combinatie met gepland groot onderhoud worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn de projecten bij de N667 en N689. Daarnaast is het streven juist in te zetten op die projecten waar subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid  beschikbaar is.