Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2022 2023 2024 2025 2026
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel
Toevoegingen 10.621 10.345 9.443 10.470 11.471
Onttrekkingen 17.649 19.890 17.996 5.657 3.908
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 67 67 67 67
Dekkingsreserve gebouw G
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Dekkingsreserve N286
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve NCV
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve IT-infrastructuur
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 - -
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Bestemmingsreserve Zeeland Studio
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 22 22 22 - -
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
Toevoegingen 5.737 5.537 5.264 4.261 4.518
Onttrekkingen - - - 855 -
Totaal stucturele toevoegingen 16.358 15.882 14.707 14.731 15.989
Totaal structurele onttrekkingen 18.614 20.922 19.028 7.423 4.819
Saldo (negatief is afname reserve) -2.256 -5.040 -4.321 7.308 11.170