Investeringen

Tabel investeringen

Terug naar navigatie - Tabel investeringen

Onderstaand overzicht geeft de geraamde eindstand weer van het investeringsproject van het desbetreffende jaar. 

(bedragen x € 1.000)
Krediet Restant krediet 2021 Afschrijving m.i.v. Afschrijvings- periode jaar Boekwaarde ultimo
Materiële vaste activa 2022 2023 2024 2025 2026
Gronden en terreinen
Natuurgronden - - n.v.t. n.v.t. 917 917 917 917 917
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw - - 2009 30 1.529 1.427 1.325 1.223 1.122
Verbouwing Zeeuws museum - - 2008 30 2.803 2.603 2.403 2.203 2.003
Verbouwing pand Schuytvlot - - 2011 30 2.647 2.492 2.336 2.181 2.026
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 1.988 2023 30 12 1.933 1.867 1.800 1.733
Verbouwing gebouw G - - 2020 30 1.676 1.611 1.547 1.482 1.418
Verbouwing gebouw A - - 2021 30 1.094 1.044 994 944 894
Mauritsfort - - 2021 10 112 103 94 85 76
Hybride werken kantoorgebouwen 70 70 2023 30 70 68 65 63 61
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. - - - - -
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen - - 2005 30 1.675 1.522 1.370 1.218 1.066
Infrastructurele voorzieningen fast ferry - - 2007 30 1.100 1.007 915 823 730
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorzieningen - - 2021 10 307 271 235 199 163
Verduurzaming bedrijfspanden 1.100 1.100 2023 10 1.100 990 880 770 660
Vervoermiddelen
Swathboten - - 2005 30 9.869 8.972 8.075 7.178 6.281
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 2021 - - 2022 3 543 333 123 - -
IT-infrastructuur - - 2021 3 241 122 3 - -
Sharefile - - 2020 3 41 - - - -
Modernisering NCV - - 2021 10 304 266 228 190 152
Investering zaaksysteem - - 2021 5 240 160 80 - -
Laptops 2020 - - 2021 3 60 - - - -
Laptops 2024 180 180 2024 3 - 180 120 60 -
Lapstops statenleden 2019 - - 2020 4 35 - - - -
Laptops statenleden 2023 148 148 2024 4 - 148 111 74 37
Cliënt hardware 2020 2021 4 349 174 - - -
Website 2022 5 124 93 62 31 -
Accespoints 2021 6 86 76 66 56 46
Firewalls 2021 4 49 44 38 - -
Glasvezel object bediening 170 170 2022 10 170 153 136 119 102
Netwerkcomponenten 2021 160 160 2023 4 160 120 80 40 -
Verkeersmanagementsysteem 100 100 2022 7 86 71 57 43 29
Software Zeelandbrug 300 300 2022 7 257 214 171 129 86
Hybride werken technische installaties 390 390 2023 10 390 351 312 273 234
Meubilair commissiezaal 70 70 2022 5 56 42 28 14 -
Totaal investeringen met economisch nut 4.688 4.676 28.100 27.508 24.639 22.115 19.835
Sluiskiltunnel - - 2015 10 19.744 9.872 - - -
Sloeweg fase 1 - - 2016 14 4.133 3.615 3.097 2.578 2.060
Tractaatweg - - 2019 14 2.481 2.255 2.030 1.804 1.579
Sloeweg fase 2 - - 2019 14 5.334 4.833 4.332 3.831 3.329
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 700 249 2022 35 512 485 458 431 404
N673 Zanddijk 9.100 8.458 2028 35 1.903 3.167 4.430 5.693 6.957
N290 Othene 1.100 1.027 2023 30 83 969 929 888 848
N652 Recreatieverdeelweg schakel 265 7 2020 15 232 224 215 206 198
N289 Oude rijksweg 717 26 2021 35 658 635 612 589 566
N258 reconstructie Absdale Hulst 376 235 2022 35 360 349 339 328 318
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 5.436 856 2021 60 4.687 4.611 4.535 4.458 4.382
Verharde bermen - - 2019 30 290 274 258 243 227
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2.214 1.841 2022 35 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.762 71 2020 35 1.553 1.505 1.456 1.408 1.360
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam 775 263 2022 15 288 238 188 138 88
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg - - 2020 15 119 109 99 89 79
N290 traverse Kapellebrug 5.601 5.577 2022 35 5.566 5.406 5.246 5.086 4.926
N252 duiker 448 407 2022 80 839 833 828 822 816
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 800 5 2021 35 815 792 769 747 724
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 900 894 2022 35 948 1.022 993 965 936
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 1.420 923 2022 35 533 520 506 492 479
N286 fietspad St. Maartensdijk 150 -1 2021 35 169 165 161 157 152
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 530 2022 35 515 500 485 469 454
Rehabilitatie Philipsdam 3.600 3.600 2023 35 23 2.921 2.812 2.703 2.595
ivri langeweg N256 315 33 2022 15 336 315 294 273 252
N662 afw.Ritthemsest 526 526 2023 35 -13 500 487 474 461
iVRI Deltaweg N256 460 460 2022 15 827 796 765 735 704
veilige bermen 3.056 3.024 2024 35 851 1.997 2.274 2.187 2.099
Afrit Kruiningen 1.800 1.479 2022 35 1.010 976 942 907 873
Traverse Boerenhol 400 388 2022 35 448 436 425 413 402
Kruispunt N664 's Heerhendrikskinderen 1.644 1.644 2024 35 1.702 1.702 1.655 1.608 1.561
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg 644 644 2023 35 - 78 54 30 5
N252 Maintenace Value Park 1.600 1.600 2023 35 - 200 149 97 46
N662 rotonde Ritthemsestraat 1.080 969 2023 35 326 360 343 326 309
VRI N256 Noorlangestraat/Julianastraat 215 215 2022 15 30 16 1 -13 -27
Dorpsentree Kuitaart 2023 35 332 323 315 306 298
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. 133 133 133 133 133
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 47.634 35.949 59.671 55.035 44.517 43.507 42.497
Financiële vaste activa
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel - - n.v.t. n.v.t. 115.258 115.258 115.258 115.258 115.258
Aandelenkapitaal PZEM NV - - n.v.t. n.v.t. 568 568 568 568 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland - - n.v.t. n.v.t. 99 99 99 99 99
Aandelenkapitaal WSF BV - - n.v.t. n.v.t. 500 500 500 500 500
Aandelenkapitaal IFZ - - n.v.t. n.v.t. 9.000 10.700 11.200 11.700 11.700
Duurzaamheidslening woningverbetering - - n.v.t. n.v.t. 986 836 686 536 386
Fortis belegging - - n.v.t. n.v.t. 624 309 147 71 23
GBE Aqua - - n.v.t. n.v.t. 43.823 43.823 43.823 43.823 43.823
Totaal Financiele vaste activa - - 170.857 172.092 172.280 172.554 172.356