Verkeersovertreders vormen een gevaar voor andere weggebruikers en zijn dus een risico in het verkeer. Door onderwijs proberen we het gedrag van toekomstige weggebruikers positief te beïnvloeden. Onderwijs is gericht op afleiding, snelheid en het gebruik van alcohol en drugs. We spreken weggebruikers aan op hun gedrag proberen we dat gedrag positief te beïnvloeden. Dat doen we met campagnes zoals MONO, BOB en AAN in het donker. In overleg met de Politie worden handhavingsacties georganiseerd. Daarnaast voert de Politie een project uit gericht op de aanpak van veelplegers.