We blijven actief in dit ‘triple-helix’ netwerk en zorgen voor bredere kennis- en project ontwikkeling richting opschaling. We sluiten aan bij de kennisnetwerken Cirkelstad en Economisch Netwerk (EN) Zuid - Zeeland, Brabant, Limburg.