Het actieplan MVI, met onder andere circulaire / biobased doelstellingen, is in 2021 door GS vastgesteld. Via de ‘IPO krachtenkaart CE en provinciale kansenkaarten’ werken we actief samen aan de kennisopbouw rond inkoop- en aanbesteding op nationaal niveau. Ook op internationaal niveau, het Interreg4SeasProject  Circular Biobased Construction Industry (CBCI) wordt kennis op- en uitgebouwd. Dit versterkt de rol van inkoop en aanbesteding op beleidsmatig ‘circulair’ terrein.