We kopen maatschappelijk verantwoord in. Een belangrijk deel om CO2 uitstoot te verminderen behalen we bij aanbestedingen in de grond- weg- en waterbouw (GWW). We houden bij wegprojecten sessies over onze doelstellingen. Ook maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. Projecten of uitvragen die daarop niveau drie of hoger scoren besteden we aan met gebruik van de Milieu Kosten Indicator. Deze indicator geeft in euro’s aan wat de effecten op het milieu zijn. 

Subdoel:
55% CO2-emissiereductie in GWW projecten in 2030 en 95% afname in 2050.