Dit doen we door actieve deelname aan Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL regio Zuidwest). We ondersteunen de Zeeuwse gemeenten met kennis en pasklare producten (voortvloeiend uit de NAL). De gemeenten hebben daardoor minder capaciteit nodig voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Waar mogelijk wordt het plaatsingsproces van de (snel)laadpalen versneld.