Planvorming voor suppletie Galgenplaat is in 2022 door Rijkswaterstaat Zee en Delta opgestart. Naar verwachting zal de uitvoering niet voor 2025 starten.  Als provincie hebben we aangeboden een scan voor Europese middelen te doen.