Het beleid is erop gericht dat de Zeeuwse ondernemers en innovators optimaal gebruik kunnen maken van de “Haagse en Europese” middelen. Ondersteuning van netwerken, bedrijven en innovators om gebruik van de middelen te maken is een topprioriteit. De Provincie heeft hierin een proactieve rol.