Gemeenten, waterschap en provincie werken in OZO verband aan een effectieve lobby in Den Haag en Brussel op basis van een gezamenlijke prioritaire, dynamische lobbyagenda. Het jaar 2023 zal met name in het teken staan van uitvoering van deze dynamische lobby agenda, waarbinnen vanuit OZO een aantal prioritaire lobbydossiers worden uitgewerkt en strategisch worden uitgevoerd. De operationele lobbyacties worden uitgevoerd door de lobbyisten in samenspraak met bestuurders en ambtelijke specialisten, gecoördineerd door het public affairs overleg van de samenwerkende overheden. Hierbij valt o.a. te denken aan werkbezoeken met bewindspersonen en Kamerleden, het in gesprek gaan over prinsjesfestival in Den Haag en de week van de regio’s in Brussel. Verder zal worden gewerkt aan de doorontwikkeling- en beheer van relevante netwerken voor Zeeland onder meer door de organisatie van bijeenkomsten en evenementen als onderdeel van public affairs. De dynamische lobbyagenda OZO is hiervoor leidend.