We werken samen met het onderwijs aan een programma van projecten voor het versterken van het onderwijs (van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs). Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met de triple helix partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. De rol van Campus Zeeland is krachten bundeling; signaleren, agenderen, initiëren, coördineren, verbinden en faciliteren; zorg dragen voor het ‘organiserend vermogen’.