De K&I netwerken verder ontwikkelen tot robuuste netwerken. Deze netwerken willen we sterker verbinden aan andere Zeeuwse innovatie projecten, zoals  de Campus Zeeland, de human capital agenda’s en de field-, test- en livinglabs). We willen de betrokkenheid van de Economic Board vergroten. Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met de triple helix partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. De rol van Campus Zeeland is krachten bundeling; signaleren, agenderen, initiëren , coördineren, verbinden en faciliteren; zorg dragen voor het ‘organiserend vermogen’.