Ondersteunen en/of subsidiëren van onder andere:

  • De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.
  • Netwerkbijeenkomst excellerende MKB bedrijven.
  • Initiatieven voor het versterken van het Zeeuwse startersklimaat.
  • Ontwikkel-, test- en demolocaties zoals KAAP Vlissingen en OMC Middelburg.
  • Bedrijfsregeling Interreg (opvolger CrossRoads).
  • Familiebedrijven.
  • Zeeuws Informal Investors Netwerk.
  • De ZomerOndernemer.

Daarnaast vergroten we samen met Impuls Zeeland en Stimulus de bekendheid van Europese subsidiemogelijkheden onder Zeeuwse partijen.