Het vergoeden van het natuurbeheer is gebaseerd op de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL). Per 1-1-2023 krijgen Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Natuurcollectief Zeeland, Bosgroep Zuid-Nederland en de Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland BV een nieuwe subsidiebeschikking voor het huidige areaal en uitbreiding. Het betreft hier een subsidieperiode van 6 jaar.