Nu de Engineering en Innovation tracks ontwikkeld zijn en een succesvol onderdeel zijn van het UCR curriculum is het van belang dat het programma verbonden en verankerd wordt met de Zeeuwse onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en opgaven/bedrijfsleven. 
De tracks Engineering en Innovation zijn onderdeel van de Campus Zeeland welke in fases wordt gerealiseerd, samen met het Joint Research Center, de nieuwe opleidingen en onderzoekstrajecten binnen Scalda, HZ/UAS , het Delta Climate Center en de samenwerking met UGent rondom Deltavraagstukken Vlaanderen/Nederland. Focus ligt op de speerpunten Water, Energie en Voedsel. Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met de triple helix partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. De rol van Campus Zeeland is krachten bundeling; signaleren, agenderen, initiëren , coördineren, verbinden en faciliteren; zorg dragen voor het ‘organiserend vermogen’.