Samen met gemeenten werken we via een stappenplan toe naar een Mobiliteitscentrale Zeeland. Deze is bij het ingaan van de volgende concessie op 15 december 2024 werkzaam. Vooral voor governance moeten gemeenten en Provincie stappen zetten. Dit om toe te groeien naar een mobiliteitscentrale dat een afgestemd takenpakket heeft. In 2023 doorlopen we de planfase en ontwerpfase, zodat  we stapsgewijs toegroeien naar een operationele mobiliteitscentrale in het eerste kwartaal 2024.