- Ondersteunen en meebetalen van kleinschalige proefprojecten met slimme mobiliteitsoplossingen. Samen met partners investeren we in diverse slimme mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan de mix van mobiliteit. In sommige gevallen zijn deze proefprojecten gericht op de bewoner, in andere gevallen op de toerist.

- Voor scholieren en studenten organiseren we deelmobiliteit bij scholen en stageadressen.

- Op hubs realiseren we deelmobiliteit, met diverse deelmobiliteitshubs op bestemmingslocaties.