De regionale energiestrategie (RES) is opgenomen in de Omgevingsvisie. Bij het opstellen van de RES 2.0 wordt nagegaan of aanpassen van de Omgevingsvisie nodig is.