ZMf houdt zich bezig met het verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid. Dit doet de ZMf door het volgen van drie programmalijnen:

  • Ruimtelijke Ordening & Landschap
  • Deltawateren
  • Duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie

In 2023 gaat de aandacht naar de volgende punten:

  • Actieplan verduurzaming industrie Zeeland
  • Natuurinclusieve energietransitie
  • Klimaatbuffers
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Gewasdiversificatie
  • Westerschelde Narrative
  • Raad van Inspiratie jongeren