Het vergroten van de ontwikkeling van de Zeeuwse (kennis)economie staat voorop. Om deze groei te halen doen we het volgende:

  • Business development en uitvoering van projecten.
  • Inzet op werving van bedrijven en investeringen.
  • Behoud van bedrijven.
  • Werk te maken van financiering van innovatie.
  • Het stimuleren van internationale handel (Trade & Innovate).

Provinciale Staten ontvangt jaarlijks het werkplan en jaarverslag van Impuls.