De regeling ‘Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling’ stelt subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten om innovaties te stimuleren. Het doel is om daarmee de Zeeuwse economie duurzaam te versterken en de concurrentiepositie te verbeteren. Zeeuwse gemeenten, rijk en de provincie financieren de regeling. 2023 is het laatste jaar van de huidige regeling. Van de middelen worden in 2023 drie openstellingen uitgevoerd:

  • 2 brede openstellingen voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten.
  • 1 Human Capital Agenda openstelling gericht op het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt.

We verkennen de mogelijkheden om de regeling na 2023 voort te zetten.