Zoals gebruikelijk geven wij in 2023, in samenwerking met partners, weer uitvoering aan een aantal strategische evenementen. De Nieuwjaarsbijeenkomst, de Haagse lobbyacties en Oesterontmoeting vormen hierin de basis. Deze evenementen worden gedurende het jaar aangevuld met o.a. activiteiten rondom de Provinciale Verkiezingen, activiteiten rondom het themajaar, de Open Dag, verschillende netwerkontvangsten en andere ontmoetingen en inhoudelijke sessies. We spelen in op de bestuurlijke actualiteit en versterken hiermee het relatienetwerk van Provincie Zeeland.