• Voor Zeeland opstellen en uitvoeren van het Toekomstig Cohesiebeleid 2021-2027. De vijf Strategische hoofdopgaven en de vastgestelde Regionale Innovatie Strategie 2021-2027 (RIS) zijn vertrekpunten. Samenwerking is nodig met de andere Zeeuwse Opgaves en onze Zeeuwse partners (gemeenten, waterschap, bedrijfsleven, Economic Board, Cultural Board en kennisinstellingen). Maar er is ook samenwerking nodig in Zuid-verband, in IPO verband en met Vlaanderen.
  • Uitvoering geven aan de Europese programma’s. Zeeland is hierin partner samen met OP Zuid, POP3, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg B en C programma's, EMVAF.  We willen de mogelijkheden hiervan benutten voor Zeeland.
  • Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door onder andere het Straits Comité (acht regio's rond de Noordzee in Nederland, België, Frankrijk en het VK) en de Scheldemond Raad. In 2023 organiseert Zeeland het jaarlijkse evenement voor de Straits Comité, gekoppeld aan het thema klimaatverandering. Daarnaast subsidiëren we kleinschalige grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten binnen die acht regio's.
  • Kansen rond de ontwikkeling van fondsen waar mogelijk beïnvloeden voor benutting in Zeeland. Hiermee willen we een optimaal bereik van de vijf Strategische hoofdopgaven en de vastgestelde Regionale Innovatie Strategie 2021-2027 (RIS) halen.
  • Uitvoering geven aan het Just Transition Fund Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost.
  • Ontwikkelingen op het gebied Europese Green Deal (w.o. in het bijzonder Europese Digitale Agenda en Farm2Fork Strategie) monitoren. Waar mogelijk vertalen we ontwikkeling naar de Zeeuwse uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s.
    MKB- en andere bedrijven informeren over Europese subsidiemogelijkheden, zoals de programma’s onder de ELFPO- en EFRO-fondsen.