Zeeland Connect heeft opdracht om een nieuw meerjarenprogramma op te stellen. Dit programma krijgt als basis de landelijke agenda's van het Ministerie van I&W (goederen vervoeragenda), Ministerie van EZ (actieagenda topsector), het strategisch masterplan van North Sea Port en de actieagenda van de goederen vervoer corridor Zuid.