In de Klimaatadapatiestrategie Zeeland (KASZ) is een uitwerking gegeven over hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is nader invulling gegeven aan de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. In de KASZ is nog géén uitwerking gegeven aan het thema zeespiegelstijging. Samen met onze partners in de Zuidwestelijke Delta zal een verkenning worden uitgevoerd naar hoe nader invulling te geven aan het thema zeespiegelstijging en meer specifiek de verwachtingen voor wat betreft de provincie rol daarbij.