Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid. Daarbij zal prioriteit gegeven worden aan projecten die betrekking hebben op de duinen (tapuit) en het agrarisch gebied (zomertortel en patrijs).