GS stellen naar verwachting dit VTH-programma in januari 2023 vast. Bij het VTH-programma komt een jaarplanning en een monitoring. In 2023 voeren we samen met de Omgevingsdiensten de acties uit voor dat jaar en verzamelen we monitoringsgegevens.