In ieder geval zal er aandacht zijn voor het vervolgbeheer van Amerikaanse Vogelkers op de Kop van Schouwen en in de Manteling van Walcheren, het maaien van de inlagen Zuid-Beveland en het weghalen van struweel op de Middelplaten.