Onder het uitvoeringsprogramma vallen diverse projecten. Deze zijn belegd bij de stakeholders. Voor een aantal projecten heeft de provincie een ondersteunende rol. Het betreft onder andere de Roggeplaat- en Galgeplaatsuppletie. In 2023 zal de voortgang op de verschillende projecten evenals een voorstel over afronding van het programma worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg