GS stellen naar verwachting dit Milieuprogramma in januari 2023 vast. Bij het Milieuprogramma komt een jaarplanning en een monitoring. In 2023 voeren we de acties uit voor dat jaar en verzamelen we monitoringsgegevens.