•    Toeristische informatie digitaal beter zichtbaar, vindbaar en boekbaar maken samen met de toeristische partners.
•    Ondersteunen van initiatieven die toeristische data herbruikbaar maken en inspelen op de kansen van big data en technologische ontwikkelingen.
•    Toeristische- en gebruikersinformatie onderdeel maken van de communicatie op  gebiedsniveau door het samen met gebiedsbeheerders en gemeenten bij elkaar brengen van de verschillende stromen gebruikersinformatie en deze eenduidig beschikbaar te maken.