•    Het stimuleren van ondernemers en overheden met initiatieven en belevingsconcepten op het gebied van toeristisch vervoer. Het gaat hierbij zowel om mobiliteitsconcepten als om routes en belevingsaspecten.
•    Het stimuleren van ondernemers en overheden om het toeristisch vervoersaanbod verder te vergroten.
•    Gekoppeld aan de opgave Slimme Mobiliteit zorgen voor een duidelijke communicatie richting de reiziger van de mogelijkheden tot vervoer.