In 2023 ontwikkelen we de interregionale samenwerking bij de goederenvervoer corridor Zuid. In het najaar 2022 maken we samen met de partners een actieprogramma. De partners zijn: Ministerie I&W, de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland,  en de in deze provincies gelegen havenbedrijven van de goederen vervoer corridor Zuid.. Dit actieprogramma leggen de partners ter besluitvorming voor aan het BO Mirt goederenvervoer corridors. In 2023 zetten we ook in op het maken van Vlaams-Nederlandse overleggen. Deze vervangen dan de K&I netwerken.