We investeren via het landelijke en Zeeuws toekomstbeeld fiets in fietsinfrastructuur en campagnes. Dit doen we om in de periode 2017-2027 het aantal fietskilometers in Zeeland met 20% laten toenemen. We investeren in een aanpak voor werkgevers en scholieren om fietsen aan te moedigen. Verder investeren we in veiligere infrastructuur, zowel bij bestaande als nieuwe infrastructuur. De focus bij de aanleg van nieuwe infrastructuur ligt op veilige schoolroutes. Dit gebeurt in combinatie met fietsparkeervoorzieningen en deelmobiliteit op hubs en haltes.