Het ruimtelijke proces is najaar 2021 door de gemeente Vlissingen gestart met het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrij te geven. Najaar 2022 zou het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd moeten worden , zodat het vervolgens voorjaar 2023 wordt vastgesteld door de gemeenteraad Vlissingen