In 2020 is de Europese CEF studie naar drie ontbrekende spoorschakels in de Kanaalzone Gent – Terneuzen succesvol afgerond. Een en ander resulteerde vanuit het compensatiepakket voor de Marinierskazerne in een financiële toezegging van € 15 miljoen. Met België is afgesproken dat de totale kosten van circa € 240 miljoen gelijk worden verdeeld over beide landen. North Sea Port heeft een succesvolle aanvraag voor het Nederlandse deel bij het Nationaal Groeifonds gedaan. Het kabinet heeft besloten daaruit € 105 miljoen bij te dragen, waarmee het aandeel van Nederland is geleverd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat uiteindelijk ook de Belgische overheden hun aandeel zullen leveren. Ondertussen wordt de planuitwerking verder ter hand genomen.